Algemene prijsopgave voor Onderwijs 2022

Geen entreekosten voor Testzone.
U betaalt alleen voor het gebruik.

SV - versie voor onderwijs: met administratieve interface.
IV - individuele versie, de school kan niet onafhankelijk van de leerling de test inzien.

Leerling-support
Volledige leerling-support door ons via leerling@testmedia.nl. Via deze email kunnen leerlingen ons bereiken voor allerlei testgerelateerde kwesties, bijv. het sturen van een rapport in pdf-formaat. Eventueel toezending pdf rapport naar leerlingen via emailadres als pers. identificatiecode van leerlingen.

Prijsopbouw

Eenmalig tarief per LOB module

• vwo/havo LOB module: € 3.599,-- eenmalig tarief (3 termijnen van € 1.199,-)**
• mavo/vmbo LOB module: €2.879,-- eenmalig tarief (3 termijnen van € 959,-)**
• mbo LOB module: € 2.519,-- eenmalig tarief (3 termijnen van € 839,-)**

Scholen die voor twee schooltypes de module bestellen, krijgen een korting van 40 %  op de totaalprijs. Bij deze LOB modules garanderen we minimaal 7 jaar updates. U kunt aldus een reeks van jaren* onbeperkte toegang krijgen tot Testzone en kan kiezen uit alle beschikbare testen per module. Flex houdt in dat u ten alle tijde de samenstelling kan uitbreiden met de overige testen voor het Onderwijs.

*Economic life is the expected period of time during which an asset remains useful to the average
 owner. In de praktijk zal de levensduur vanaf 1-1-2021 minimaal 10 jaar zijn.

Per LOB module abonnement op basis van 2 jaar

• vwo/havo LOB module: € 1.499,-- per jaar**
• mavo/vmbo LOB module: € 1.299,--per jaar**
• mbo LOB module: € 1.299,-- per jaar**

Testing op projectbasis
Met Testing op projectbasis kunt u online afname van testen geheel uit handen geven. we nemen het administratieve werk uit uw handen.We openen gedurende een bepaalde opgegeven tijd een account. U laat leerlingen in deze bepaalde periode een test maken. Na afloop van de termijn sturen wij u de bijbehorende individuele rapportages en totaaloverzichten in pdf toe. Ook kunnen we de rapportages naar het emailadres van de leerlingen sturen. Testing op projectbasis op aanvraag.

Speciale acties
Regelmatig voordelige abonnementsacties in Nieuwsbrieven !

Unieke Omruilservice
Mocht een test niet geheel voldoen aan uw verwachtingen of heeft u een test niet meer nodig, dan kunt u ten alle tijde tegen geringe meerkosten gedurende de looptijd van de licentie deze test inwisselen tegen een andere test naar keuze.

VWO/HAVO Module
De HAVO/VWO-module biedt een volledig studiekeuzetraject.

• Assesment incl. competenties
   - Kwalificatiemeter Hoger Onderwijs
   - Competentiemonitor 21e eeuwse vaardigheden
   - Vragenlijst Creatieve Vaardigheden
• Competenties en Persoonlijkheid (Five Factor)
   - Doorstroom VWO - WO/HBO,Competentie- en Persoonlijkheidsprofiel
   - HBO-studiegerichtheid,Competentie- en Persoonlijkheidsprofiel
• Loopbaancompetenties
   - Vragenlijst Loopbaancompetenties voor vwo
   - Vragenlijst Loopbaancompetenties voor havo
• Profielkeuze
   - Interactieve Profielkeuze voor HAVO/VWO
• Studiekeuze en Beroepskeuze
   - Interactieve Algemene beroepen interesse vragenlijst ABIV C18 voor HAVO/VWO - HBO/WO-oriëntatie (18 schalen)
   - Interactieve Verkorte BZO voor HAVO/VWO
   - BZO voor HAVO
   - BZO voor VWO
• Capaciteiten
   - Verkorte DAT-IQ voor onderwijs
• Persoonlijkheid en ontwikkeling
   - Prestatie Motivatie Test - HAVO/VWO
   - NPV-Jeugd
   - Instrument Leer Stijl - K
• School
   - School Attitude Vragenlijst VK HAVO/VWO
   - Schoolbeleving VO
   - Klimaat in de klas HAVO/VWO

VMBO/MAVO Module
Met deze module oriënteren leerlingen van het vmbo en mavo zich op het maken van een keuze voor een profiel, studie en beroep:

• Assesment incl. competenties
   - Kwalificatiemeter MBO
   - Vragenlijst Creatieve Vaardigheden
• Competenties en Persoonlijkheid (Five Factor)
   - Doorstroom VMBO - MBO, Competenties en Persoonlijkheid
• Loopbaancompetenties
   - Vragenlijst Loopbaancompetenties voor vmbo
• Sectorkeuze/profielkeuze/opleidingkeuze
   - Interactieve ABIV C16 voor VMBO -MBO-oriëntatie (4 sectoren, 9 profielen, 16 opleidingsdomeinen)
     In de tweede klas kunnen leerlingen de test maken als oriëntatie op de sector die zij kiezen,
     in het derde en vierde jaar ter oriëntatie op een vervolgopleiding.
• Studiekeuze en Beroepskeuze
   - Interactieve ABIV C9 voor VMBO
   - Interactieve Verkorte BZO voor VMBO (MBO-oriëntatie)
   - Interactieve BZO ICA voor VMBO (MBO-oriëntatie)
   - BZO voor VMBO
• Capaciteiten
   - Verkorte DAT-IQ voor onderwijs
• Persoonlijkheid en Ontwikkeling
   - Prestatie Motivatie Test VMBO
   - NPV-Jeugd
   - Instrument Leer Stijl - K
• School
   - School Attitude Vragenlijst VK VMBO
   - Schoolbeleving VMBO
   - Klimaat in de klas VMBO

MBO-Module

• Assesment incl. competenties
   - Kwalificatiemeter Hoger Onderwijs
   - Competentie Monitor 21e eeuwse vaardigheden
• Competenties en Persoonlijkheid (Five Factor)
   - HBO-studiegerichtheid,Competentie- en Persoonlijkheidsprofiel
   - VWO - HBO/WO Competenties, Persoonlijkheid en Niveau
• Loopbaancompetenties
   - Vragenlijst Loopbaancompetenties voor mbo
• Studiekeuze en Beroepskeuze
   - Interactieve VK BZO voor MBO
   - Interactieve BZO voor MBO
   - Interactieve ABIV C18
• Capaciteiten
   - Verkorte DAT-IQ voor onderwijs
• Persoonlijkheid en Ontwikkeling
   - Prestatie Motivatie Test PMF
   - Instrument Leer Stijl - K
• School
   - Schoolbeleving VO
   - Klimaat in de klas MBOTARIEVEN** AFZONDERLIJKE TESTEN SV o.b.v. 2 jaar licentie en onbeperkt gebruik
VMBO/MAVOPrijs per jaar
• Kwalificatiemeter MBO € 559,-
• Verkorte Interactieve BZO voor VMBO: MBO oriëntatie € 299,-
• Interactieve BZO ICA voor VMBO: MBO oriëntatie € 299,-
• Verkorte Interactieve BZO voor VMBO/MAVO: HBO oriëntatie € 299,-
• Volledige Interactieve BZO voor VMBO € 319,-
• Sectorkeuze/profielkeuze/opleidingkeuze - Interactieve ABIV C16 € 499,-
• Alg. beroepen interesse vragenlijst - Interactieve ABIV C9 MBO oriëntatie € 229,-
• Vragenlijst creatieve vaardigheden voor VMBO € 149,-
• Vragenlijst Loopbaancompetenties voor vmbo € 149,-
• Doorstroom VMBO - MBO, Persoonlijkheid en Competenties € 299,-
• Verkorte DAT-IQ voor onderwijs € 299,-
• Leer Motivatie Test PMT voor VMBO € 199,-
• Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst NPV-A € 279,-
• Instrument Leerstijlen - L €  99,-
• Instrument Leerstijlen Kolb € 119,-
MBO
• Kwalificatiemeter Hoger Onderwijs € 559,-
• Alg. beroepen interesse vragenlijst Interactieve ABIV C18 HBO oriëntatie € 499,-
• Verkorte interactieve BZO voor MBO € 299,-
• Volledige BZO voor MBO € 319,-
• Competentiemonitor € 149,-
• Vragenlijst Loopbaancompetenties voor mbo € 149,-
• HBO Studiegerichtheid, Competentie en Persoonlijkheid € 299,-
• Verkorte DAT-IQ voor onderwijs € 299,-
• Prestatiemotivatie en Faalangst (PMF) € 199,-
• Vragenlijst Leerstijlen (Kolb/Jung/Felder) IV € 149,-
VWO/HAVO
• Kwalificatiemeter Hoger Onderwijs € 559,-
• Verkorte interactieve BZO voor HAVO/VWO € 369,-
• Volledige BZO voor HAVO € 319,-
• Volledige BZO voor VWO € 319,-
• Alg. beroepen interesse vragenlijst Interactieve ABIV C18 HBO/WO oriëntatie € 499,-
• Profielkeuze C10 HBO/WO oriëntatie € 299,-
• Competentiemonitor 21e eeuwse vaardigheden € 149,-
• Vragenlijst creatieve vaardigheden € 149,-
• Vragenlijst Loopbaancompetenties voor havo € 149,-
• Vragenlijst Loopbaancompetenties voor vwo € 149,-
• Doorstroom VWO-WO/HBO, Persoonlijkheid, Competenties en Niveau € 299,-
• HBO Studiegerichtheid, Competentie en Persoonlijkheid € 299,-
• Competentiewijzer aansluiting HAVO-HBO IV € 159,-
• Verkorte DAT-IQ voor onderwijs € 299,-
• Prestatie Motivatie Test PMT voor HAVO/VWO € 199,-
• Prestatiemotivatie en Faalangst - PMF € 199,-
• Prestatiemotivatietest - Scenario IV € 129,-
• Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst NPV-A € 199,-
• Vragenlijst Leerstijlen (Kolb/Jung/Felder) IV € 149,-
• Instrument Leerstijlen VO IV € 119,-
• Studeren en Leren Vorm VWO IV € 119,-
• Vragenlijst Toets Examen Attitude voor HAVO/VWO IV € 119,-
   
• Schoolvragenlijst met pestindicatie voor VMBO Op aanvraag
• Schoolvragenlijst met pestindicatie voor HAVO/VWO Op aanvraag
• Schoolbeleving (klimaat en cultuur) voor VMBO Op aanvraag
• Schoolbeleving (klimaat en cultuur) HAVO/VWO Op aanvraag
• Vragenlijst Klimaat in de klas MBO Op aanvraag
• Vragenlijst Klimaat in de klas HAVO/VWO Op aanvraag
• Vragenlijst Klimaat in de klas VMBO Op aanvraag
   
   
Klik hier voor een overzicht van de beschikbare testen per schooltype.
 
* Inclusief btw ** Exclusief btw
Prijswijzigingen en publicatiefouten onder voorbehoud.