Algemene prijsopgave voor Onderwijs 2019/2020

Geen entreekosten voor Testzone.
U betaalt alleen voor het gebruik.

SV - versie voor onderwijs: met administratieve interface.
IV - individuele versie, de school kan niet onafhankelijk van de leerling de test inzien.

Leerling-support
Volledige leerling-support door ons via leerling@testmedia.nl. Via deze email kunnen leerlingen ons bereiken voor allerlei testgerelateerde kwesties, bijv. het sturen van een rapport in pdf-formaat. Eventueel toezending pdf rapport naar leerlingen via emailadres als pers. identificatiecode van leerlingen.

Prijsopbouw

M.i.v. 01-01-2020 wordt een onbeperkt flex economic life* time use abonnement voor een tarief vanaf € 1.499,--** aangeboden. Bij dit abonnement garanderen we minimaal 7 jaar updates. U krijgt aldus een reeks van jaren onbeperkte toegang tot Testzone en kan kiezen uit alle beschikbare testen voor het Onderwijs. U kunt dus geheel eigen module(s) samenstellen. Flex houdt in dat u ten alle tijde de samenstelling kan wijzigen.

*Economic life is the expected period of time during which an asset remains useful to the average
  owner.

Testing op projectbasis
Met Testing op projectbasis kunt u online afname van testen geheel uit handen geven. we nemen het administratieve werk uit uw handen.We openen gedurende een bepaalde opgegeven tijd een account. U laat leerlingen in deze bepaalde periode een test maken. Na afloop van de termijn sturen wij u de bijbehorende individuele rapportages en totaaloverzichten in pdf toe. Ook kunnen we de rapportages naar het emailadres van de leerlingen sturen. Testing op projectbasis op aanvraag.

Speciale acties
Regelmatig voordelige abonnementsacties in Nieuwsbrieven !

Unieke Omruilservice
Mocht een test niet geheel voldoen aan uw verwachtingen of heeft u een test niet meer nodig, dan kunt u ten alle tijde tegen geringe meerkosten gedurende de looptijd van de licentie deze test inwisselen tegen een andere test naar keuze.

VWO/HAVO Module Standaard
De HAVO/VWO-module biedt een volledig studiekeuzetraject.

• Profielkeuze
   - Interactieve Profielkeuze voor HAVO/VWO
• Studiekeuze en Beroepskeuze
   - Interactieve Algemene beroepen interesse vragenlijst ABIV C18 voor HAVO/VWO - HBO/WO-oriëntatie (18 schalen)
   - Interactieve Verkorte BZO voor HAVO/VWO
   - BZO voor HAVO
   - BZO voor VWO
• Competenties en Persoonlijkheid (Five Factor)
   - Doorstroom VWO - WO/HBO,Competentie- en Persoonlijkheidsprofiel
   - HBO-studiegerichtheid,Competentie- en Persoonlijkheidsprofiel
   - Competentietest voor HAVO - HBO
• Capaciteiten
   - Verkorte DAT-IQ voor onderwijs
• Assesment incl. competenties
   - Kwalificatiemeter Hoger Onderwijs

VMBO/MAVO Module Standaard
Met deze module oriënteren leerlingen van het vmbo en mavo zich op het maken van een keuze voor een profiel, studie en beroep:

• Sectorkeuze/profielkeuze/opleidingkeuze
   - Interactieve ABIV C16 voor VMBO -MBO-oriëntatie (4 sectoren, 9 profielen, 16 opleidingsdomeinen)
     In de tweede klas kunnen leerlingen de test maken als oriëntatie op de sector die zij kiezen,
     in het derde en vierde jaar ter oriëntatie op een vervolgopleiding.
• Studiekeuze en Beroepskeuze
   - Interactieve ABIV C9 voor VMBO
   - Interactieve Verkorte BZO voor VMBO TL/HAVO (HBO-oriëntatie)
   - Interactieve Verkorte BZO voor VMBO (MBO-oriëntatie)
   - BZO voor VMBO
• Competenties en Persoonlijkheid (Five Factor)
   - Doorstroom VMBO - MBO, Competenties en Persoonlijkheid
• Capaciteiten
   - Verkorte DAT-IQ voor onderwijs
• Assesment incl. competenties
   - Kwalificatiemeter MBO

MBO-Module Standaard

• Studiekeuze en Beroepskeuze
   - Interactieve VK BZO voor MBO
   - BZO voor MBO
• Assesment incl. competenties
   - Kwalificatiemeter Hoger Onderwijs
• Competenties
   - HBO-studiegerichtheid,Competentie- en Persoonlijkheidsprofiel
• Capaciteiten
   - Verkorte DAT-IQ voor onderwijsTARIEVEN** AFZONDERLIJKE TESTEN SV o.b.v. 2 jaar licentie en onbeperkt gebruik
VMBO/MAVO
• Kwalificatiemeter MBO € 899,-
• Verkorte Interactieve BZO voor VMBO: MBO oriëntatie € 599,-
• Verkorte Interactieve BZO voor VMBO/MAVO: HBO oriëntatie € 599,-
• Volledige Interactieve BZO voor VMBO € 639,-
• Sectorkeuze/profielkeuze/opleidingkeuze - Interactieve
   ABIV C16
€ 739,-
• Alg. beroepen interesse vragenlijst - Interactieve
   ABIV C9 MBO oriëntatie
€ 449,-
• Doorstroom VMBO - MBO, Persoonlijkheid en Competenties € 599,-
• Verkorte DAT-IQ voor onderwijs € 599,-
• Leer Motivatie Test PMT voor VMBO € 399,-
• Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst NPV-A € 559,-
• Instrument Leerstijlen - L € 149,-
• Instrument Leerstijlen Kolb € 149,-
MBO
• Kwalificatiemeter Hoger Onderwijs € 899,-
• Verkorte interactieve BZO voor MBO € 599,-
• Volledige BZO voor MBO € 639,-
• HBO Studiegerichtheid, Competentie en Persoonlijkheid € 599,-
• Verkorte DAT-IQ voor onderwijs € 599,-
• Prestatiemotivatie en Faalangst (PMF) € 399,-
• Vragenlijst Leerstijlen (Kolb/Jung/Felder) IV € 239,-
VWO/HAVO
• Kwalificatiemeter Hoger Onderwijs € 899,-
• Verkorte interactieve BZO voor HAVO/VWO € 739,-
• Volledige BZO voor HAVO € 639,-
• Volledige BZO voor VWO € 639,-
• Alg. beroepen interesse vragenlijst Interactieve ABIV C18
   HBO/WO oriëntatie
€ 739,-
• Profielkeuze C10 HBO/WO oriëntatie € 599,-
• Doorstroom VWO-WO/HBO, Persoonlijkheid, Competenties
   en Niveau
€ 599,-
• HBO Studiegerichtheid, Competentie en Persoonlijkheid € 599,-
• Competentiewijzer aansluiting HAVO-HBO IV € 319,-
• Verkorte DAT-IQ voor onderwijs € 599,-
• Prestatie Motivatie Test PMT voor HAVO/VWO € 399,-
• Prestatiemotivatie en Faalangst - PMF € 399,-
• Prestatiemotivatietest - Scenario IV € 239,-
• Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst NPV-A € 399,-
• Vragenlijst Leerstijlen (Kolb/Jung/Felder) IV € 239,-
• Instrument Leerstijlen VO IV € 239,-
• Studeren en Leren Vorm VWO IV € 239,-
• Vragenlijst Toets Examen Attitude voor HAVO/VWO IV € 149,-
   
• Schoolvragenlijst met pestindicatie voor VMBO Op aanvraag
• Schoolvragenlijst met pestindicatie voor HAVO/VWO Op aanvraag
• Schoolbeleving (klimaat en cultuur) voor VMBO Op aanvraag
• Schoolbeleving (klimaat en cultuur) HAVO/VWO Op aanvraag
• Vragenlijst Klimaat in de klas MBO Op aanvraag
• Vragenlijst Klimaat in de klas HAVO/VWO Op aanvraag
• Vragenlijst Klimaat in de klas VMBO Op aanvraag
   
   
Klik hier voor een overzicht van de beschikbare testen per schooltype.
 
** Exclusief BTW.
Prijswijzigingen en publicatiefouten onder voorbehoud.