LOB MODULE MBO

Ondersteuning bij studiekeuze, met behulp van de beroepskeuzeinteressetesten en de competentietesten, richt zich er op om de leerling te helpen inzicht te krijgen in zowel zijn/haar competenties en interesses.

Met deze module oriënteren leerlingen van het mbo zich op het maken van een keuze voor een studie en beroep:

Standaard:
• Assesment incl. competenties
   - Kwalificatiemeter Hoger Onderwijs
• Studiekeuze en Beroepskeuze
   - Interactieve VK BZO voor MBO
   - BZO voor MBO

Extended I:
• Competenties
   - Competentie Monitor
   - Vragenlijst Loopbaancompetenties voor MBO
   - HBO-studiegerichtheid, Competentie- en Persoonlijkheidsprofiel

• Capaciteiten
   - Verkorte DAT-IQ voor onderwijs

Extended II:
• Leermotivatie/prestatiemotivatie en faalangst
   - Prestatiemotivatie en Faalangst - PMF
• Leerstijlen
   - Vragenlijst Leerstijlen (Kolb/Jung/Felder)

Voor voorbeelden van pdf-rapporten kunt u de volgende links gebruiken:

Standaard:

Assesmenttool Kwalificatiemeter HBO

Rapportage Interactieve ABIV C18 voor MBO

Rapportage Interactieve Verkorte BZO voor MBO

Rapportage BZO voor MBO

Extended I:

Competentie Monitor

Vragenlijst Loopbaancompetenties voor MBO

HBO-studiegerichtheid, Competentie-en Persoonlijkheidsprofiel

Overzichtsrapportage Verkorte DAT-IQ

Leerlingrapportage Verkorte DAT-IQ

Extended II:

Rapportage Prestatie Motivatie & Faalangst PMF

Vragenlijst Leerstijlen

Klimaat in de klas

Beleving schoolklimaat en schoolcultuur