LOB MODULE VMBO/MAVO

LOB is voor de vmbo-leerlingen ook belangrijk, omdat zij al heel vroeg moeten starten met het nadenken over hun loopbaan. Op hun 15e kiezen ze immers al een profiel, en op hun 16e een vervolgopleiding. Omdat er minder tijd is voor het opdoen van loopbaanervaringen en het ontwikkelen van loopbaancompetenties, is het essentieel dat leerlingen hier goed in begeleid worden.

Ondersteuning bij studiekeuze, met behulp van de beroepskeuzeinteressetesten en de competentietesten, richt zich er op om de leerling te helpen inzicht te krijgen in zowel zijn/haar competenties en interesses.

Met deze module oriënteren leerlingen van het vmbo en mavo zich op het maken van een keuze voor een profiel, studie en beroep:

Standaard:
• Assesment incl. competenties
   - Kwalificatiemeter MBO
• Sectorkeuze/profielkeuze/opleidingkeuze
   - Interactieve ABIV C16 voor VMBO -MBO-oriëntatie (4 sectoren, 9 profielen, 16 opleidings-
     domeinen, 504 kwalificaties)
• Studiekeuze en Beroepskeuze
   - Interactieve ABIV C9 voor VMBO
   - Interactieve VK BZO voor VMBO
   - Interactieve BZO ICA voor VMBO
   - BZO voor VMBO

• Loopbaancompetenties voor VMBO
• Competenties en Persoonlijkheid (Five Factor)
   - Doorstroom VMBO - MBO, Competenties en Persoonlijkheid
• Capaciteiten
   - Verkorte DAT-IQ voor onderwijs

Extended :
• Leermotivatie/prestatiemotivatie en faalangst
   - Prestatie Motivatie Test PMT voor VMBO
• Persoonlijkheid
   - Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst NPV-A
• Leerstijlen
   - Instrument Leerstijlen (Kolb)
   - Instrument Leerstijlen (VAK/VARK)

• School
   - Klimaat in de klas
   - Beleving schoolklimaat en schoolcultuur
   - School Attitude Vragenlijst

Voor voorbeelden van pdf-rapporten kunt u de volgende links gebruiken:

Standaard:

Assesmenttool Kwalificatiemeter VMBO-MBO

Rapportage Interactieve ABIV C16

Rapportage Interactieve ABIV C9

Rapportage Interactieve Verkorte BZO voor VMBO

Rapportage Interactieve BZO-ICA voor VMBO

Rapportage Interactieve BZO voor VMBO


Loopbaancompetenties voor VMBO

Vragenlijst Creatieve Vaardigheden voor VMBO

VMBO-MBO, Competenties en Persoonlijkheid

Overzichtsrapportage Verkorte DAT-IQ

Leerlingrapportage Verkorte DAT-IQ

Extended:

Rapportage PMT - Jeugd

Leerlingrapportage NPV-jongadolescenten

Professionele rapportage NPV-jongadolescenten

Instrument Leerstijlen (VAK/VARK)

Instrument Leerstijlen (Kolb)

School:

Klimaat in de klas

Beleving schoolklimaat en schoolcultuur

Leerlingrapportage School Attitude Vragenlijst

Professionele rapportage School Attitude Vragenlijst