LOB MODULE HAVO/VWO

Ondersteuning bij studiekeuze, met behulp van de beroepskeuzeinteressetesten en de competentietesten, richt zich er op om de leerling te helpen inzicht te krijgen in zowel zijn/haar competenties en interesses.

De HAVO/VWO-module biedt een volledig studiekeuzetraject:

Standaard:
• Assesment incl. competenties
   - Kwalificatiemeter Hoger Onderwijs
• Profielkeuze
   - Interactieve Profielkeuze voor HAVO/VWO
• Studiekeuze en Beroepskeuze
   - Interactieve Algemene beroepen interesse vragenlijst ABIV C18 voor HAVO/VWO - HBO/WO-
     oriëntatie (18 schalen)
   - Interactieve VK BZO voor HAVO/VWO
   - BZO voor HAVO
   - BZO voor VWO

• Competentie Monitor
• Loopbaancompetenties voor HAVO
• Loopbaancompetenties voor VWO
• Competenties en Persoonlijkheid (Five Factor)
   - Doorstroom VWO - WO/HBO,Competentie- en Persoonlijkheidsprofiel
   - HBO-studiegerichtheid,Competentie- en Persoonlijkheidsprofiel
   - Competentietest voor HAVO - HBO
• Capaciteiten
   - Verkorte DAT-IQ voor onderwijs

Extended
• Leermotivatie/prestatiemotivatie en faalangst
   - Prestatie Motivatie Test PMT voor HAVO/VWO
   - Prestatiemotivatie en Faalangst - PMF
   - Prestatiemotivatietest - Scenario
   - Vragenlijst Toets Examen Attitude voor HAVO/VWO
• Persoonlijkheid
   - Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst NPV-A
• Leerstijlen
   - Vragenlijst Leerstijlen LS4 (Model Kolb/Jung/Felder)
   - Instrument Leerstijlen VO
   - Studeren en Leren Vorm VWO

• School
   - Klimaat in de klas
   - Beleving schoolklimaat en schoolcultuur
   - School Attitude Vragenlijst

Voor voorbeelden van pdf-rapporten kunt u de volgende links gebruiken:

Assesmenttool Kwalificatiemeter HBO

Rapportage Interactieve Profielkeuze C10 HAVO-VWO

Rapportage Interactieve ABIV C18 HAVO/VWO

Rapportage Interactieve Verkorte BZO ICA

Rapportage Interactieve BZO ICA

Rapportage Interactieve VK BZO voor HAVO/VWO

Rapportage BZO voor HAVO

Rapportage BZO voor VWO

 

Competentie Monitor

Vragenlijst Creatieve Vaardigheden

Vragenlijst Loopbaancompetenties voor VWO

VWO-HBO/WO, Competentie-en Persoonlijkheidsprofiel

HBO-studiegerichtheid, Competentie-en Persoonlijkheidsprofiel

Competentiescan aansluiting HAVO-HBO

Overzichtsrapportage Verkorte DAT-IQ

Leerlingrapportage Verkorte DAT-IQ

 

Rapportage Prestatie Motivatie PMT - havo-vwo

Rapportage Prestatie Motivatie & Faalangst PMF

Leerlingrapportage NPV-jongadolescenten

Professionele rapportage NPV-jongadolescenten

Vragenlijst Leerstijlen LS4 (Model Kolb/Jung/Felder)

 

Klimaat in de klas

Beleving schoolklimaat en schoolcultuur

Leerlingrapportage School Attitude Vragenlijst

Professionele rapportage School Attitude Vragenlijsthttps://www.testmedia.nl/doc/Leveringsvoorwaarden.pdf