LOB MODULE HAVO/VWO

Ondersteuning bij studiekeuze, met behulp van de beroepskeuzeinteressetesten en de competentietesten, richt zich er op om de leerling te helpen inzicht te krijgen in zowel zijn/haar competenties en interesses.

De HAVO/VWO-module biedt een volledig studiekeuzetraject:

Standaard:
• Assesment incl. competenties
   - Kwalificatiemeter Hoger Onderwijs
• Profielkeuze
   - Interactieve Profielkeuze voor HAVO/VWO
• Studiekeuze en Beroepskeuze
   - Interactieve Algemene beroepen interesse vragenlijst ABIV C18 voor HAVO/VWO - HBO/WO-
     oriëntatie (18 schalen)
   - Interactieve VK BZO voor HAVO/VWO
   - BZO voor HAVO
   - BZO voor VWO

Extended I:
• Loopbaancompetenties voor VWO
• Competenties en Persoonlijkheid (Five Factor)
   - Doorstroom VWO - WO/HBO,Competentie- en Persoonlijkheidsprofiel
   - HBO-studiegerichtheid,Competentie- en Persoonlijkheidsprofiel
   - Competentietest voor HAVO - HBO
• Capaciteiten
   - Verkorte DAT-IQ voor onderwijs

Extended II:
• Leermotivatie/prestatiemotivatie en faalangst
   - Prestatie Motivatie Test PMT voor HAVO/VWO
   - Prestatiemotivatie en Faalangst - PMF
   - Prestatiemotivatietest - Scenario
   - Vragenlijst Toets Examen Attitude voor HAVO/VWO
• Persoonlijkheid
   - Nederlandse Persoonlijkheids Vragenlijst NPV-A
• Leerstijlen
   - Vragenlijst Leerstijlen (Kolb/Jung/Felder)
   - Instrument Leerstijlen VO
   - Studeren en Leren Vorm VWO

Voor voorbeelden van pdf-rapporten kunt u de volgende links gebruiken:

Standaard:

Assesmenttool Kwalificatiemeter HBO

Rapportage Interactieve Profielkeuze C10 HAVO-VWO

VK Rapportage Interactieve Profielkeuze C10 HAVO-VWO

Rapportage Interactieve ABIV C18 HAVO/VWO

Rapportage Interactieve VK BZO voor HAVO/VWO

Rapportage BZO voor HAVO

Rapportage BZO voor VWO

Extended I:

Vragenlijst Loopbaancompetenties voor VWO

VWO-HBO/WO, Competentie-en Persoonlijkheidsprofiel

HBO-studiegerichtheid, Competentie-en Persoonlijkheidsprofiel

Competentiewijzer aansluiting HAVO-HBO

Overzichtsrapportage Verkorte DAT-IQ

Leerlingrapportage Verkorte DAT-IQ

Extended II:

Rapportage PMT - Jeugd

Rapportage PMT - Scenario

Rapportage NPV - Adolescenten

Vragenlijst Leerstijlen

Instrument Leerstijlen VO

Studeren en Leren Vorm VWO