Werk- en Belevingsonderzoek door HRM-afdeling

Hoe is het gesteld met de beleving van werkstress binnen uw organisatie? Hoe beleven de medewerkers het werk - wat veroorzaakt spanning en wat geeft plezier en energie in het werk? Wat kan er verbeterd worden zodat medewerkers gezond en gemotiveerd blijven en tevreden zijn met hun werk?. Als deze vragen binnen uw organisatie leven, kan dat aanleiding zijn voor het afnemen van het Workability Company Scan bij uw medewerkers.

De Workability Company Scan is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Deze state -of-the-art Scan wordt ook op licentiebasis ter beschikking gesteld aan intermediairs. Door de zeer uitvoerige toelichtingen en interventie-suggesties kan de Workability Company Scan echter ook zonder meer ingezet worden door de HRM-afdeling van een organisatie. Doordat de resultaten gestandaardiseerd zijn, kunnen groepen werknemers binnen dezelfde organisatie vergeleken worden op key-factoren als workengagement en workperformance. Het Werkstressoren- en Job Resources Model (een integraal en dynamisch raamwerk) analyseert zowel statistisch als visueel (stoplichtmethode) de kwaliteit van het werk binnen uw organisatie. In een enkele oogopslag ziet u waarom de organisatie wel of niet optimaal presteert. Een voorbeeld van zowel een individuele rapportage als een groepsrapportage kunt u onder 'downloads' vinden.

Traditionele (ARBO-)instrumenten richten zich vooral op factoren die medewerkers als negatief en contraproductief ervaren en daarmee samenhangende gezondheids- en welzijnsproblematiek. Het Werkbelevingsonderzoek kijkt óók naar de aspecten waar uw medewerkers energie uit halen; Positieve elementen dus. Vitale medewerkers zijn productiever, hebben meer aandacht voor hun klanten en zorgen voor een betere sfeer. Bovendien zijn ze betrokken, proactief en loyaal aan hun arbeidsorganisatie en verzuimen ze minder. Het is daarom belangrijk een werkomgeving te creëren waarin medewerkers volledig tot hun recht komen en optimaal kunnen presteren.

Wat levert dit onderzoek u concreet op?
• Een gedegen inzicht in de tevredenheid, motivatie en loyaliteit van uw medewerkers. Hiermee
   kunnen de directie, HR- afdeling en het management het beleid verbeteren en de organisatie
   versterken.
• Concrete verbeterpunten om op de meest effectieve manier wijzigingen door te voeren.
• Collectieve en individuele terugkoppeling waardoor medewerkers worden gestimuleerd om zelf
   initiatief te nemen, burn-out te voorkomen en samenwerking te bespreken.