Werk- en Belevingsonderzoek door Intermediairs

Onder Missie hebben we vermeld: 'Wij helpen professionals bij het verbeteren van het welzijn van mensen van alle leeftijden en culturen. We vinden het belangrijk dat ook kleine organisaties gebruik kunnen maken van onze expertise. Speciaal voor hen bieden we geen 'low-cost' producten aan, maar dezelfde state-of-the-art-producten tegen een 'low-cost' price.'

De Workability Company Scan is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Deze state -of-the-art Scan wordt op licentiebasis ter beschikking gesteld aan intermediairs. Doordat de resultaten gestandaardiseerd zijn, kunnen groepen werknemers binnen dezelfde organisatie vergeleken worden op key-factoren als workengagement en workperformance.

Traditionele (ARBO-)instrumenten richten zich vooral op factoren die medewerkers als negatief en contraproductief ervaren en daarmee samenhangende gezondheids- en welzijnsproblematiek. Het Werkbelevingsonderzoek kijkt óók naar de aspecten waar medewerkers energie uit halen; Positieve elementen dus. Vitale medewerkers zijn productiever, hebben meer aandacht voor hun klanten en zorgen voor een betere sfeer. Bovendien zijn ze betrokken, proactief en loyaal aan hun arbeidsorganisatie en verzuimen ze minder. Het is daarom belangrijk een werkomgeving te creëren waarin medewerkers volledig tot hun recht komen en optimaal kunnen presteren.

Het Werkstressoren- en Job Resources Model (een integraal en dynamisch raamwerk) analyseert zowel statistisch als visueel (stoplichtmethode) de kwaliteit van het werk binnen een organisatie. In een enkele oogopslag wordt duidelijk waarom de organisatie wel of niet optimaal presteert. Het werkbelevingsonderzoek is in wezen een High Performance Organisation Scan. Een voorbeeld van zowel een individuele rapportage als een groepsrapportage is onder 'downloads' te vinden.

Wat levert dit onderzoek voor een bedrijf concreet op?
• Een gedegen inzicht in de tevredenheid, motivatie en loyaliteit van de medewerkers. Hiermee
   kunnen de directie, HR- afdeling en het management het beleid verbeteren en de organisatie
   versterken.
• Concrete verbeterpunten om op de meest effectieve manier wijzigingen door te voeren.
• Collectieve en individuele terugkoppeling waardoor medewerkers worden gestimuleerd om zelf
   initiatief te nemen, zingeving van het werk te vergroten en uitputting te voorkomen en
   samenwerking te bespreken.